Xin chào, anonymous Pic

Thống kê tổng hợp

Văn bản đến
{{sumvbdenTH}}
Văn bản đi
{{sumvbdiTH}}
Văn bản dự thảo
{{VBDT}}
Văn bản đến

Đã xử lý

{{CountVBdenDaXL}}

Đang xử lý

{{CountVBdenDXL}}

Chưa xử lý

{{CountVBdenchuaXL}}

Văn bản đi

Lãnh đạo ký số

{{sumvbdiLDkyso}}

Lãnh đạo chưa ký số

{{sumvbdiCQkyso}}

Chưa ký số

{{sumvbdichuakyso}}

Hồ sơ công việc

Dự thảo hoàn thành

{{CountVBDTDaHoanThanh}}

Dự thảo đã ký

{{CountVBDTDaKy}}

Dự thảo ban hành

{{CountVBDTDaBanHanh}}

Dự thảo trình ký

{{CountVBDTTrinhKy}}

Văn bản đến
Thống kê chung
  • Văn bản đến
  • Văn bản đi
  • Văn bản đi ký số
  • Văn bản đi lãnh đạo ký số